1999 Pokémon Game German Bisasam (Bulbasaur) 1st Ed PSA 7

  • Sale
  • Regular price $80.00


1999 Pokémon Game #44

German

Bisasam (Bulbasaur)

1st Ed

Near Mint

PSA 7